XXXI Sesja Rady Miejskiej w Cedyni – relacja

29 grudnia odbyła się ostatnia w tym roku XXXI Sesja Rady Miejskiej w Cedyni, na której m.in. Radni Rady Miejskiej w Cedyni, korzystając z przysługującej jej kompetencji w związku ze zmianą ustaw, podobnie jak w innych gminach podjęli uchwałę w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego Burmistrza Cedyni oraz wysokości przysługującego Burmistrzowi Cedyni dodatku funkcyjnego, na poziomie pomiędzy maksymalnym a minimalnym, określonymi przez obowiązujące w tej materii przepisy. Ww. uchwałę podjęto przy jednym głosie wstrzymującym. Podjęto również uchwały dotyczące wzrostu diet dla radnych i sołtysów oraz ekwiwalentów pieniężnych dla strażaków uczestniczących w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarowych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną i Gminę Cedynia. Po zakończeniu sesji i krótkiej przerwie Burmistrz Adam Zarzycki złożył radnym życzenie z okazji nadchodzącego Nowego Roku 2022.