XXIII Sesja Rady Miejskiej w Cedyni – relacja

We wtorek, 29 grudnia br. odbyła się XXIII sesja Rady Miejskiej w Cedyni, którą poprowadził przewodniczący Piotr Głowniak. Na samym początku wniesione zostały trzy interpelacje, na które Burmistrz udzielił wyczerpujących odpowiedzi, a przy okazji powiedział także o złożonych wnioskach unijnych, które pozwolą pozyskać pieniądze na gminne inwestycje – termomodernizację szkoły, centrum opiekuńczo – mieszkalne i wiele innych. Padło także pytanie dotyczące podwyższenia stawki czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych, która została podwyższona o stopień inflacji.

Radni przyjęli w głosowaniu najważniejszą uchwałę finansową, w której zatwierdzili projekt budżetu gminy na przyszły rok. Przyjęto także uchwałę o wieloletniej prognozie finansowej.

Padło pytanie o remizę strażacką w Piasku. Burmistrz wyjaśnił, że jeśli jednostka z Piasku znajdzie program ministerialny lub unijny, to w budżecie gminy znajdą się pieniądze na wkład własny, czyli 20-25% kosztów inwestycji, zaznaczając jednocześnie, że jego rola polega na gospodarowaniu pieniędzy podatników, a nie na ich wydawaniu.

Radni zapytali o dalsze losy reorganizacji szkoły w Piasku. Do Urzędu, jak i na ręce Przewodniczącego Rady przyszła negatywna opinia Kuratora Oświaty ze Szczecina w tej sprawie. Burmistrz nie zgadza się z nią i w poniedziałek (28 grudnia) odwołał się do Ministra Edukacji, który ma miesiąc na rozpatrzenie zażalenia.
W wolnych wnioskach głos podczas sesji zabrała pani sołtys z Orzechowa, która podziękowała Burmistrzowi za dotrzymanie słowa i pomoc przy budowie placu zabaw, mając nadzieję na dalszą dobrą współpracę z Gminą.

Na sam koniec sesji głos zabrała wiceburmistrz Cedyni, jednocześnie dyrektor COKiS Małgorzata Karwan, która serdecznie podziękowała Przewodniczącemu Rady Piotrowi Głowniakowi, Nadleśniczemu Nadleśnictwu Chojna Sylwanowi Barczowi oraz Nadleśniczemu Nadleśnictwa Mieszkowice Janowi Grzysiowi za choinki, które przekazali mieszkańcom Cedyni i które teraz zdobią rynek miasta.

Na zakończenie sesji wiceburmistrz Małgorzata Karwan, przewodniczący Piotr Głowniak oraz Burmistrz Cedyni Adam Zarzycki złożyli wszystkim Radnym, Sołtysom oraz mieszkańcom Gminy najserdeczniejsze życzenia. Burmistrz podsumował trudny 2020 rok i życzył wszystkim, by 2021 był rokiem szczęśliwszym i lepszym.