XX Sesja Rady Miejskiej – relacja

Sesja Rady Miejskiej w Cedyni odbyła się po raz kolejny na sali stołówki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym z racji obostrzeń pandemicznych. Dodatkowo cała sesja była nagrywana z uwzględnieniem nowych przepisów, które nakazują umieszczanie napisów pod każdą relacją filmową, by były one dostępne także dla osób niesłyszących. Taka procedura wdrażana jest także w naszej gminie.

Sesja rozpoczęła się od uroczystego wręczenia srebrnej odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego wieloletniemu sołtysowi wsi Piasek Zenonowi Pikule, którą w imieniu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego wręczył radny sejmiku Zbigniew Chojecki.

Następnie radni zajęli się uchwałami typowo technicznymi – wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, dzierżawami oraz uzupełnieniem składu Komisji Rady. Przegłosowano także uchwałę w sprawie zmiany symboliki znajdującej się na pomniku stojącym w centrum Placu Wolności. W wyniku uchwalenia w 2016 roku ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego w nazwach budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, nasz pomnik, na którym umieszczono komunistyczne odznaczenie Krzyża Grunwaldu, został za taki uznany. W wyniku uchwały Radnych w najbliższym czasie Krzyż i znajdująca się pod nim tablica zostaną przeniesione do Muzeum Regionalnego, a na pomniku zawiśnie Godło Państwowe i zostanie zamontowana tablica z nową treścią zaproponowaną przez IPN.

Radni przegłosowali również uchwałę o przystąpieniu Gminy Cedynia do nowo tworzonej spółdzielni socjalnej, dzięki której powstaną na terenie naszej gminy nowe miejsca pracy. Tą nowatorską ideą zajmiemy się w osobnym artykule.

Podczas wolnych wniosków głos zabrała mieszkanka wsi Piasek, która wyraziła zaniepokojenie dalszymi losami inwestycji w miejscowej szkole. Burmistrz Adam Zarzycki udzielił zarówno mieszkance jak i wtórującej jej radnej wyczerpującej odpowiedzi, zapraszając jednocześnie wszystkich radnych na spotkanie poświęcone tej tematyce.