XLIV sesja Rady Miejskiej w Cedyni – relacja

17.05.2023 r. odbyła się XLIV sesja Rady Miejskiej w Cedyni. Dla radnych i władz gminy był to pracowity dzień. Podczas komisji omawiane były szczegółowo wszystkie projekty uchwał. Na sesji jednak kolejny raz poruszony był temat zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Osinów Dolny i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cedynia. Jest to pierwszy etap planowania przestrzennego, który pozwoli na dalsze konsultacje i ewentualne zgłaszanie uwag w zakresie potrzeb społeczeństwa.

Wszystkie pozostałe projekty uchwał z porządku obrad zostały przyjęte.