XII Sesja Rady Miejskiej w Cedyni

XII Sesja Rady Miejskiej w Cedyni odbędzie się 30 października 2019 r. (środa) o godzinie 13:00, w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni, Plac Wolności nr 1.

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad, sprawdzenie obecności .
 2. Porządek obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Interpelacje.
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Cedyni w okresie pomiędzy sesjami.
 6. Informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Miejskiego w Cedyni i kierowników jednostek organizacyjnych gminy za rok 2018.
 7. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Cedynia.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Cedynia na rok 2019.
 9. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na sposób gospodarowania przez Burmistrza Cedyni mieszkaniowym zasobem gminy.
 10. Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji do spraw Statutu Gminy Cedynia.
 11. Projekt uchwały w sprawie wniesienia sprzeciwu w stosunku do Uchwały nr 12/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 2 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian Statutu Związku Gmin Dolnej Odry.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Zamknięcie obrad.