Wyposażenie i sprzęt ratownictwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej

Wyposażenie i sprzęt ratownictwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czachowie i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiechowie Górnym z udziałem środków Ministerstwa Sprawiedliwości i Gminy Cedynia.

Informujemy, że Gmina Cedynia realizuje Umowę nr DFS –III.7211.871.2020 na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem zawartą dnia 11.12.2020r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Sprawiedliwości, a Gminą Cedynia w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Czachów w postaci: ubrań bojowych specjalnych, butów strażackich specjalnych, rękawic strażackich, kominiarek niepalnych, hełmów strażackich, naklejek, latarek, latarek ręcznych kątowych, butli kompozytowych 6,8 l z ogranicznikiem przepływu powietrza MSA, mikrofonogłośników i Ochotniczej Straży Pożarnej Lubiechów Górny w postaci: ubrań bojowych specjalnych, butów strażackich specjalnych, rękawic strażackich, kominiarek niepalnych, hełmów strażackich z uchwytem do latarki i latarek.

Fundusz Sprawiedliwości Ministerstwo Sprawiedliwości
Fundusz Sprawiedliwości Ministerstwo Sprawiedliwości

Wartość uzyskanej dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości dla Gminy Cedynia wynosi 63.384,52 zł. Udział własny Gminy Cedynia 850,14 zł.

Burmistrz Cedyni
Adam Zarzycki