Wybory Sołtysa – Łukowice i Czachów

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich, w czwartek 16 maja, odbyły się w sołectwie Łukowice oraz w sołectwie Czachów. Mieszkańcy Łukowic na swojego przedstawiciela wybrali pana Grzegorza Szablewskiego, natomiast mieszkańcy Czachowa wybrali panią Barbarę Sobiś. Składamy serdeczne gratulacje nowo wybranym sołtysom i życzymy im również owocnej pracy na rzecz lokalnej społeczności.