Wspólne inwestycje w ramach ZIT

W dniu 8 listopada Burmistrz Cedyni Adam Zarzycki wraz z sześcioma gminami powiatu gryfińskiego i Powiatem Gryfińskim podpisał List Intencyjny w sprawie współpracy na rzecz równoważonego rozwoju.

Gminy w ramach Dolnoodrzańskiego Obszaru Funkcjonalnego zamierzają podjąć współpracę w celu wspólnego pozyskiwania środków i wspólnego realizowania przedsięwzięć w celu realizacji rozwoju społeczno-gospodarczego, integracji i wzmacniania istniejących powiązań funkcjonalnych gmin i Powiatu Gryfińskiego.