Wrzosowiska Cedyńskie

W pobliżu Osinowa Dolnego, na trasie do Cedyni, znajduje się obszar, który na przełomie sierpnia i września jest szczególnie wart odwiedzenia. Rezerwat Wrzosowiska Cedyńskie im. Władysława Czyżewskiego, który przez wiele lat (1955 – 1985) był na tym terenie nadleśniczym, wita nas niezwykłymi kolorami tysięcy porastających wzgórza krzewinek. Obszar chroniący suche wrzosowiska, ciepłolubne murawy napiaskowe i murawy kserotermiczne położony jest na pagórkach Karpat Cedyńskich i obejmuje powierzchnię nieco ponad 72 ha piaskowych wydm.

Na tym niewielkim terenie występuje cały wachlarz chronionych roślin, a jego walory przyrodnicze były doceniane już pod koniec XIX wieku. W latach 40. XX wieku teren dzisiejszego rezerwatu posłużył za plener dla filmowców – zagrał południową Afrykę w nazistowskim filmie propagandowym „Wujaszek Krüger” (Ohm Krüger), w którym statystami była prawie cała ludność ówczesnej Cedyni. Pod koniec lat 90. XX wieku zdarzyło tu się prawdziwe nieszczęście – spłonęły wszystkie wrzosy, które na szczęście odrodziły się samoistnie, a obecnie człowiek pomaga im w rozprzestrzenianiu się. Rezerwat podlega tak zwanej „ochronie czynnej”, czyli człowiek musi chronić cenne gatunki roślin przez zarastaniem przez szczególne ekspansywne rośliny i krzewy.

Podczas zwiedzania nie wchodzimy na teren wrzosowiska, podziwiamy przyrodę jedynie z przeznaczonego ku temu miejsca, w pobliżu pamiątkowego głazu i korzystamy z wyznaczonej ścieżki do punktu widokowego.