Wniosek o nadanie numeru PESEL – UKR

W dniu dzisiejszym ruszył proces nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy, którzy uciekli przed wojną. Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Cedyni oraz do pobrania poniżej:

Numer PESEL pozwoli na skorzystanie np.: z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, przy zapisaniu dzieci na naukę oraz w zakładach pracy przy ewentualnym zatrudnieniu, czy założeniu firmy.

Do wniosku należy dołączyć:

  • fotografię (kolorową, o wymiarach 35×45 mm),
  • paszport lub inny dokument ze zdjęciem, umożliwiający ustalenie tożsamości (nawet nieważny) lub akt urodzenia (osoby do 18 roku życia).