Warsztaty OWES

Na sali posiedzeń Rady Miejskiej w Cedyni odbyły się dziś warsztaty Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, które są etapem przygotowawczym, animacyjnym do tworzenia grup założycielskich podmiotów ekonomii społecznej. Na pierwszym spotkaniu starano się zidentyfikować potrzeby mieszkańców i zlokalizować przestrzenie działania. Warsztaty okazały się niezwykle ciekawe i są zachętą do dalszych spotkań.