Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Burmistrz Cedyni informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.

Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych. Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego, a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Niezbędnym do realizacji programu jest zebranie przez tut. Urząd informacji dotyczących posiadanych przez mieszkańców Gminy Cedynia odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj.:
• Folii rolniczych,
• Siatki i sznurka do owijania balotów,
• Opakowań po nawozach,
• Big Bagów.

W związku z powyższym, zainteresowani mieszkańcy, zamierzający skorzystać z dofinansowania powinni złożyć wniosek w Urzędzie Miejskim, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia w terminie do 22 listopada 2019 r. Wzór wniosku dostępny jest poniżej lub w tut. Urzędzie pokój nr 8.

Wraz z wnioskiem o dofinansowanie należy złożyć informację o posiadanych odpadach pochodzących z działalności rolniczej.

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/usuwanie-folii-rolniczych/nabor-2019/