Udział w wyborach to szansa na dodatkowe środki na rozwój gminy

Wybory to święto demokracji. Nasz głos jest niezwykle ważny – decyduje o przyszłości Polski. Już w najbliższą niedzielę, 15 października, Polki i Polacy mogą oddać głos w wyborach do Sejmu i do Senatu, a także w referendum. By zachęcić do korzystania ze swojego prawa, rząd przygotował akcje profrekwencyjne. Podczas konferencji prasowej wojewoda Zbigniew Bogucki przedstawił szczegóły rozwiązań, które mają zachęcić do udziału w wyborach.

Dodatkowy milion złotych do budżetu obywatelskiego

Gminy do 20 tys. mieszkańców, które osiągną największą frekwencję w powiecie, otrzymają milion złotych na budżet obywatelski. Te środki będą mogły być wykorzystane zgodnie z wolą mieszkańców.

To oznacza przykładowo nowe zakupy do biblioteki, z której korzystają dzieci i młodzież, rewitalizację parku czy stworzenie nowego placu zabaw. O tym, co powstanie dzięki tym dodatkowym środkom, decydują mieszkańcy danej gminy. To kolejny dowód na to, że głos Polek i Polaków ma znaczenie.

Bitwa o remizy

W każdym powiecie (bez miast na prawach powiatu) gmina do 20 tys. mieszkańców z największą frekwencją w wyborach do Sejmu i Senatu otrzyma 1 milion złotych dotacji na remont i wyposażenie remizy strażackiej.

W ramach wygranej możliwa będzie:

  • kompleksowa termomodernizacja,
  • wymiana źródła ciepła na niskoemisyjne,
  • instalacja Odnawialnych Źródeł Emisji,
  • remont remizy i doposażenie w niezbędny sprzęt.

250 tys. zł dla kół gospodyń wiejskich i lokalnych klubów sportowych

Oprócz tego na dodatkowe środki mogą liczyć gminy do 20 tys. mieszkańców, w których frekwencja przekroczy 60%. Dana gmina otrzyma wtedy:

  • 250 tys. zł na rozwój działalności kół gospodyń wiejskich, zespołów ludowych i orkiestr dętych;
  • 250 tys. zł dla lokalnego klubu sportowego.

To środki, które wzmocnią lokalnie działające grupy. Koła gospodyń wiejskich, zespoły ludowe i orkiestry dęte dbają o zachowanie tradycji i zaangażowanie w swoim sąsiedztwie. Lokalne kluby sportowe to zaś szansa dla dzieci i młodzieży, żeby rozwijały swoje talenty, korzystając z profesjonalnego zaplecza.

Źródło: https://www.gov.pl/web/uw-zachodniopomorski/udzial-w-wyborach-to-szansa-na-dodatkowe-srodki-na-rozwoj-twojej-gminy