Uczniowie z SP w Cedyni bili rekord w pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc to złote minuty, które decydują o życiu. W Szkole Podstawowej w Cedyni działa Szkolna Grupa Ratownicza, która przypomina, że pozostawienie poszkodowanego bez pomocy, praktycznie po 7-10 minutach prowadzi do nieodwracalnych zmian i jego śmierci. Dlatego tak ważne jest jak najszybsze rozpoczęcie czynności resuscytacyjnych przez świadków zdarzenia.

W biciu rekordu w pierwszej pomocy uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni uczestniczyli 16.10.2019 r. Wydarzenie zorganizowano w ramach obchodów „Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca”.