„Twój Parasol”

Publikujemy pismo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące inicjatywy Komendy Głównej Policji tj. funkcjonowania bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój Parasol”, która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.