Terminy rekrutacji

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego informuje o terminach rekrutacji.

Rekrutacja do Przedszkola Miejskiego w Cedyni

  1. 21- lutego – 28 lutego 2020 – rodzice dzieci z terenu gminy Cedynia, które uczęszczały do przedszkola w roku 2019/20 składają deklaracje kontynuacji
  2. 2 marca- 27 marca 2020 r. – WNIOSKI SKŁADAJĄ RODZICE kandydatów z terenu gminy Cedynia
  3. . 6 lipca -13 lipca 2020 – WNIOSKI SKŁADAJĄ RODZICE kandydatów spoza gminy Cedynia również tych, którzy uczęszczali do przedszkola w roku 2019/2020 – postępowanie uzupełniające

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Cedyni

  1. 2 marca- 27 marca 2020 r. – WNIOSKI SKŁADAJĄ RODZICE kandydatów z obwodu Szkoły Podstawowej im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Cedyni
    2.6 lipca -13 lipca 2020 – WNIOSKI SKŁADAJĄ RODZICE kandydatów spoza obwodu Szkoły Podstawowej im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Cedyni – postępowanie uzupełniające

Zapisy do klasy 1 Szkoły Podstawowej im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Cedyni

  1. 2 marca – 27 marca 2020 r. – składanie wniosków o przyjęcie do klas I Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2020/2021 – kandydaci z obwodu i spoza obwodu
  2. 6 lipca -13 lipca 2020 – postępowanie uzupełniające dotyczy wniosków kandydatów spoza obwodu

Szczegółowy harmonogram rekrutacji , informacje oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni https://spcedynia.edupage.org/text/?text=text/text18&subpage=1

Wnioski dostępne są również w sekretariacie ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO. Sekretariat szkoły czynny jest od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do 15.00, tel. 91 4144 017.