Światowy Dzień Pierwszej Pomocy

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy obchodzony jest w drugą sobotę września. Został on ustanowiony z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża, jednej z największych organizacji humanitarnych na świecie, w 2000 r. Dzień ten ma na celu uświadomienie, jak ważna jest umiejętność udzielenia pierwszej pomocy, a także promowanie akcji edukacyjnych. W związku z powyższym dzieci z oddziału zerowego oraz uczniowie klas I-III, uczestniczyły w zajęciach z udzielania pierwszej pomocy, prowadzonych przez Panią Karolinę Graczyk – Kubaj i Panią Olgę Kalarus.