Świąteczny Koncert Charytatywny – podziękowanie

Każda inicjatywa, która wspiera potrzebujących to najpiękniejszy dar ludzkich serc. Piątkowy wieczór był pełen wrażliwości, życzliwości i szczerości. Uczestnicząc w tym charytatywnym Koncercie Świątecznym, na rzecz Mai, byłem dumny, że nasi nauczyciele wraz z rodzicami i dziećmi z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Cedyni zorganizowali pomoc i spotkanie ludzi dobrej woli. Urząd Gminy Cedynia, zarządzany przeze mnie, zawsze chętnie popiera i wspiera takie inicjatywy, udostępniając wszystko czym dysponuje dla niesienia pomocy. Chętnie włączyli się Strażacy Ochotnicy oraz Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu, które również działają w imieniu Gminy i z jej budżetu, im także dziękuję. Maję i Jej Mamę pozdrawiam, a głównym organizatorom gratuluję i dziękuję.

Burmistrz Cedyni Adam Zarzycki

Świąteczny Koncert Charytatywny - podziękowanie
Świąteczny Koncert Charytatywny - podziękowanie