Stypendia dla najlepszych uczniów

Na ostatniej sesji 25 lutego b.r. Burmistrz Adam Zarzycki wręczył stypendia najlepszym uczniom z gminy Cedynia w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży i dzieci.

W tym roku stypendystami zostali: – Oskar Kwaśniewski – najlepszy uczeń w Szkole Podstawowej w Cedyni – Barbara Chełstowska ze Szkoły Podstawowej w Cedyni – za osiągnięcia plastyczne w konkursie na szczeblu ogólnopolskim – Martyna Koster i Martyna Wrona ze Szkoły Podstawowej w Piasku za osiągnięcia sportowe w tenisie stołowym

Stypendium wynosi 500 zł.