Sprzedaż działek w Starej Rudnicy

BURMISTRZ CEDYNI ogłasza pierwszy, nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż następującej nieruchomości:

działka nr 152 o pow. 0,10 ha, niezabudowana, obręb Stara Rudnica, gmina Cedynia

działka nr 169/1 o pow. 0,2310 ha, niezabudowana, obręb Stara Rudnica, gmina Cedynia

działka nr 169/2 o pow. 0,2310 ha, niezabudowana, obręb Stara Rudnica, gmina Cedynia

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją ww. nieruchomości i warunkami przetargu. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Cedyni, pokój nr 8, tel. (091) 43-17-826. Stosowne informacje zostaną opublikowane w prasie, na stronach internetowych cedynia.pl, bip.cedynia.pl oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.