„Sprzątanie Świata” w Starym Kostrzynku

Sołtys, Rada Sołecka i Koło Gospodyń Wiejskich ze Starego Kostrzynka składają podziękowania wszystkim zaangażowanym w akcję „Sprzątania Świata” w okolicach Starego Kostrzynka. W akcję włączył się również fotograf dzikiej przyrody Piotr Chara z rodziną – serdecznie dziękujemy!