Spotkanie w sprawie inwestycji związanej z budową wałów – relacja

W dniu 1 marca o godz. 17: 00 w świetlicy wiejskiej w Piasku na wniosek pana Burmistrza Adama Zarzyckiego odbyło się spotkanie zorganizowane przez RZGW Wody Polskie w Szczecinie w sprawie inwestycji związanej z budową wałów oraz licznymi podtopieniami.

Mieszkańcy w trakcie spotkania zgłaszali liczne uwagi co do inwestycji budowy wału przeciwpowodziowego w Piasku. Zdaniem mieszkańców w wyniku nieprawidłowego wykonania inwestycji doszło do zalania piwnic. Przed budową wału sytuacja taka nie miała miejsca.

Na początku spotkania Pan Burmistrz Adam Zarzycki podziękował strażakom za pomoc i zaangażowanie w prowadzeniu całodobowych akcji pompowania wody z przedwala. Tak jak pan Burmistrz przypuszczał przez nieszczelne zasuwy przelewa się woda z kanału, a nowo wybudowany wał blokuje spływ wód powierzchniowych i gruntowych z terenu miejscowości. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców miejscowości Piasek Burmistrz zadeklarował dalsze prowadzenie akcji, bez względu na koszty poniesione do tej pory przez gminę. Jedno z rozlewisk zostało już odpompowane, drugie strażacy będą odpompowywać do skutku. Konieczne jest więc zakupienie nowych pomp mobilnych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Pan Burmistrz powiedział, że będzie dalej współpracował z Wodami Polskimi w zakresie ustalenia rozwiązań technicznych, które będą zapobiegały w przyszłości takim zdarzeniom

Przedstawiciel RZGW Wód Polskich w Szczecinie, pan Tomasz Radomski zadeklarował, że na prośbę pana Burmistrza wspólnie z projektantem i wykonawcą pochylą się raz jeszcze nad projektem oraz wypracują rozwiązanie zabezpieczające mieszkańców przed zalewaniem wodami gruntowymi. Potwierdził zakup dwóch korków pneumatycznych w celu uszczelnienia klap zwrotnych.

Wspomniał również o ścisłej współpracy pomiędzy Burmistrzem Cedyni, a Wodami Polskimi oraz innymi służbami zarządzania kryzysowego. Podziękował panu Burmistrzowi za zaproszenie oraz szybką reakcję.