Spotkanie Noworoczne – informacyjne  Burmistrza z Mieszkańcami gminy Cedynia

3 lutego 2024 r. Adam Zarzycki Burmistrz Cedyni zorganizował i zaprosił na Spotkanie Noworoczne Mieszkańców Gminy, na które zaproszenia otrzymały osoby, z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, wskazane przez radnych, sołtysów lub inne osoby funkcyjne z każdego sołectwa. Dzięki temu, każda miejscowość i miasto Cedynia miało swoją reprezentację.

Było to bardzo ważne spotkanie, które podsumowało 5. letnią kadencję. Pan Burmistrz przedstawił informacje dotyczące: demografii i budżetu, inwestycji, remontów, a także planów na przyszłość.

Prezentację Burmistrz rozpoczął od przedstawienia wykresu liczby ludności w latach 1998-2023. W przeciągu 25 lat ubyło nas w Gminie Cedynia o 735 osób. W 1998 r. mieszkańców Gminy było 4611, a na koniec roku 2023 pozostało nas 3876 osób. Demografia to problem całej Europy, który spędza sen z powiek również naszym rządzącym. 500+ nie pomogło, czy pomoże 800+ ?

Zachwyt słuchaczy wzbudził przedstawiony budżet gminy. Na koniec 2023 r. wydatki ogółem wyniosły 44 414 941,33 zł, w tym wydatki na inwestycje 19 330 881,37 zł, co stanowi 43,52% WYDATKÓW OGÓŁEM.
Pan Burmistrz powiedział, że marzył o tak wyglądającym budżecie. Niemal połowa środków finansowych przeznaczana jest na inwestycje, które jak wszyscy wiemy są motorem napędowym do szybszego rozwoju Gminy. Nikt wcześniej w Gminie Cedynia jeszcze tego nie dokonał. Pierwszy raz mamy taki ogromny sukces. Mieszkańcy zareagowali gorącymi oklaskami, dziękując za włożoną pracę Panu Burmistrzowi.

Dalsza prezentacja przedstawiała inwestycje, których mamy rzeczywiście dużo, a mianowicie:

 • Remont Wieży widokowej- całkowita wartość projektu 1,3 mln zł,
 • Budowa Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego – całkowita wartość projektu 6,8 mln zł,
 • Termomodernizacja Szkoły w Cedyni- koszt całkowity 19,8 mln zł. Cała sala słuchaczy, około 300 osób po wyświetleniu slajdu nagrodziła Pana Burmistrza kolejnymi wielkimi oklaskami za największą inwestycję w gminie, za dbałość o nasze dzieci,
 • Modernizacja bieżni i obwodnicy wokół szkoły oraz panele dźwiękochłonne w sali gimnastycznej – całkowita wartość – 0,43 mln zł
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Piasku – 1,4 mln zł
 • Budowa Świetlicy Wiejskiej w Osinowie Dolnym – koszt całkowity 1,5 mln zł
 • Budowa Świetlicy Socjoterapeutycznej w Siekierkach – 1,6 mln zł
 • Budowa ścieżki rowerowej Golice- Żelichów- koszt całkowity 1,4 mln zł
 • Budowa ścieżki rowerowej Cedynia- Góra Czcibora – koszt całkowity 4 mln zł
 • ”Modernizacja dróg w gminie Cedynia” – koszt inwestycji 4,4 mln zł (inwestycja rozpoczęta- jest już wybudowana droga w Piasku , obecnie rozpoczynamy budowę drogi w Lubiechowie Dolnym.),
 • ” Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubiechów Górny” – na inwestycje pozyskanych środków mamy 3,5 mln zł,
 • ”Remont budynku Przychodni Zdrowia w miejscowości Cedynia” – koszt inwestycji 7,9 mln zł,
 • ”Wymiana oświetleniowych opraw nieenergooszczędnych na terenie Gminy Cedynia”- koszt inwestycji 0,97 mln zł,
 • Z „Rządowego Programu Odbudowy Zabytków” zostaną wyremontowane kościoły w Piasku, Żelichowie i Golicach- razem trzy inwestycje 1,5 mln zł,
 • Dofinansowania OSP 2019-2024 – między innym sprzęty ochrony osobistej strażaków, samochody bojowe, quad, dron, granty strażackie, itp. 2 148 246,31 zł,
 • Komputery dla dzieci w ramach nauki zdalnej – całkowita wartość 104 000,00 zł,
 • Granty PPGR- wysokość dofinansowania 592 000,00 zł ( przekazano mieszkańcom Gminy 234 laptopy i 7 tabletów),
 • Granty Sołeckie – wartość całkowita 120 000, 00 zł,
 • Remont Pomnika – Góra Czcibora – koszt całkowity 0,83 mln zł,
 • Remont kamienic na Placu Wolności- od 2019 r. – koszt całkowity 229 194,78 zł,
 • Budowa i remonty dróg – ulic: Willowa, Akacjowa, Zygmuntowska, Chrobrego, droga gruntowa w Piasku – wartość całkowita razem 1 876 478,95 zł.

To przykłady tych większych inwestycji z pozyskanych środków tzw. zewnętrznych. Wszystkich razem w tej kadencji gmina Cedynia pozyskała 40 008 299,56 złtu również Burmistrz otrzymał aplauz i podziękowania za wyjątkowe osiągnięcia w tej kadencji – tego jeszcze nikt nie dokonał. Jak podkreślił pan Burmistrz tak olbrzymi sukces był możliwy również dzięki umiejętnościom kadry pracowników urzędu oraz jednostek mu podległych.

Pan Burmistrz wspomniał również o powstaniu nowych miejsc pracy w gminie i pozyskaniu środków na każde nowo utworzone stanowisko. Pogratulował Spółdzielni Socjalnej Gród Cedynia, która zatrudnia 9 osób. Na utworzenia tych etatów i wyposażenie miejsc pracy pozyskali około 200 tys. zł.

Została również przekazana informacja dotycząca środków Unijnych pozyskiwanych przez COKiS na imprezy kulturalne, miedzy innymi Dni Cedyni, Dożynki, itp, a jest to kwota w tej kadencji 812 236,08 zł.
Ważnym punktem wystąpienia Pana Burmistrza była informacja o działaniach w ramach programu „Czyste Powietrze”. Pan Burmistrz podał kilka przykładów walki ze smogiem: zlikwidowanie największego komina w gminie, gdzie w sezonie spalano około 150 ton węgla, oczywiście chodzi o szkołę w Cedyni. Na naszym osiedlu „Sójcze” w Cedyni zmodernizowano wszystkie kotłownie tzw. kopciuchy. W Urzędzie Miejskim w Cedyni zostało utworzone stanowisko, które udziela pomocy w wypełnianiu wniosków, a także udziela informacji o dotacjach w związku z ochroną środowiska. Z tego programu w naszej gminie skorzystało do chwili obecnej 108 rodzin, które złożyły stosowne wnioski do funduszu. Zrealizowanych wniosków jest 60, na łączną kwotę 1 290 087,46 zł. Za chwilę zostanie zlikwidowany komin w Przychodni Zdrowia. Mamy opracowany plan stopniowego likwidowania kopciuchów. Jak Państwo widzą w całej gminie, nie tylko w mieście.

Na zakończenie prezentacji pan Burmistrz w telegraficznym skrócie wspomniał o planach na przyszłość:

 • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Cedyni (jest już wykonana koncepcja),
 • Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych,
 • Budowa ujęcia wody wraz z budową/ przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Markocin, gmina Cedynia – wniosek złożony,
 • Przeciwdziałanie powodziowe w mieście Cedynia,
 • Remonty i naprawy dróg gminnych i powiatowych,
 • Renowacja kompleksu rekreacyjno- turystycznego w Cedyni (basen, amfiteatr, pole namiotowe, boisko sportowe),
 • Remont świetlic wiejskich w Gminie Cedynia,
 • Dalsza budowa ścieżek rowerowych: 1. Od pomnika na Górze Czcibora do Osinowa Dolnego, 2. Przez miejscowość Cedynia, 3. Od Golic do Radostowa, 4. Z Cedyni do Lubiechowa Dolnego,
 • Budowa remizy strażackiej wraz z salą widowiskową w Cedyni,
 • Rozbudowa przedszkola w Cedyni,
 • Budowa remizy strażackiej wraz ze świetlicą w miejscowości Piasek,
 • Budowa toalety miejskiej w Cedyni.

I jeszcze o Spotkaniu Noworocznym.

Po części oficjalnej zaśpiewała dla wszystkich Pani Magdalena Puzik kierownik OPS Cedynia. Występ był zachwycający. Pani kierownik nie tylko znakomicie potrafi zarządzać kadrą pracowników, ale również potrafi zawładnąć sercami publiczności. Za występ pięknie dziękujemy.

Wspaniałym akcentem było podziękowanie od Pana Burmistrza dla Cedyńskich Kół Gospodyń Wiejskich i Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Cedynia, za wspólną pracę na rzecz naszego społeczeństwa.

Dodatkowo OSP Cedynia otrzymała prezent od Burmistrza w postaci lancy do gaszenia pożarów w kominach, których niestety mamy dużo.

Zachwycającym występem okazał się koncert zespołu Czciborzanie oraz duetu z Mieszkowic, za które serdecznie dziękujemy.

Pan Burmistrz również pięknie dziękuje pracownikom Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu za zorganizowanie spotkania dla Mieszkańców Gminy Cedynia: Pani Dorocie Tondel, Natalii Pieczykolan, Marioli Jaworskiej i jej mężowi Bernardowi, Katarzynie Sobali, Iwonie Junikiewicz, Panu Zbigniewowi Modrasowi i Panu Mateuszowi Dominiakowi oraz Pani dyrektor Małgorzacie Karwan.

Pięknie dziękujemy wszystkim sponsorom, dzięki którym spotkanie mogło się odbyć: Panu Zdzisławowi Tondlowi, Panu Andrzejowi Szwałkowi, Państwu Barbarze i Władysławowi Edelmuller, Spółdzielni Socjalnej Gród Cedynia – Pani Ilonie Gers i Dagmarze Łydzińskiej. Dziękujemy KGW Piasek na czele z Panią Eweliną Zacharewicz, Pani Irenie Śroń, Annie Frydryk oraz wszystkim tym, którzy chcą pozostać anonimowi.

« z 2 »