Spotkanie informacyjno – konsultacyjne

Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach planowanego ogłoszenia naborów, planuje organizację spotkań informacyjnych dot. możliwości pozyskania unijnych środków przez mieszkańców gminy Cedynia. Podczas spotkań uczestnicy dowiedzą się jakie warunki muszą spełnić, aby poprawnie napisać wniosek o przyznanie pomocy oraz prawidłowo sporządzić biznesplan. DIROW organizując spotkania w poszczególnych gminach chce dotrzeć do wszystkich zainteresowanych pozyskaniem unijnego wsparcia.