Spotkanie informacyjne w Pyrzycach

W dniu 17 maja 2019 r. zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym pn. Zachodniopomorski Program Antysmogowy – termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są gminy z terenu województwa zachodniopomorskiego zainteresowane pozyskaniem środków na przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu modernizacji energetycznej budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną.
Organizatorem spotkania jest Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Szczegóły spotkania oraz formularz zgłoszeniowy