Spotkanie Informacyjne Burmistrza z Mieszańcami gminy Cedynia

W dniu 22 kwietnia Adam Zarzycki Burmistrz Cedyni zorganizował spotkanie informacyjne dla mieszkańców Gminy, na które zaproszenia otrzymały osoby, z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, wskazane przez sołtysów, radnych lub inne osoby funkcyjne z każdego sołectwa. Dzięki temu, każda miejscowość i miasto Cedynia miało swoją reprezentację.
Pan Burmistrz bardzo rzeczowo, w ciągu około 2 godzin przedstawił najważniejsze sprawy, między innymi dotyczące: demografii, budżetu – dochody i wydatki, oświaty, inwestycji, remontów, a także planów na przyszłość.

Prezentację Burmistrz rozpoczął od demografii, która przedstawia się nie tylko w Polsce, ale i w Europie coraz gorzej. W Cedyni w przeciągu 25 lat ubyło 663 osoby. Demografia spędza sen z powiek również naszym rządzącym, niestety jak powiedział Burmistrz nie pomogło nawet 500+. Jest to duże zagrożenie dla gospodarki każdego państwa, starzenie się społeczeństwa i coraz niższy poziom urodzeń to problem przyszłych emerytów, a więc każdego z nas. Burmistrz przedstawił ten problem na przykładzie szkoły w Piasku, gdzie drastycznie spada liczba urodzonych dzieci, dla przykładu w roku 2022 właśnie w miejscowości Piasek uradziło się tylko 1 dziecko. Widać więc, że zagrożeniem dla szkoły w Piasku i innych szkół wiejskich jest demografia. Dzieci jest coraz mniej, natomiast zatrudnienie nauczycieli nie maleje.

W 2017 r., w poprzedniej kadencji został przeprowadzony Audyt w szkole w Piasku i oto cytat z zaleceń pokontrolnych dla poprzednich władz gminy „Mając na uwadze corocznie niski nabór uczniów do Szkoły Podstawowej w Piasku proponuje się rozważenie możliwości likwidacji tej szkoły podstawowej w gminie i przeniesienie wszystkich oddziałów (z niektórymi nauczycielami i innymi pracownikami) do drugiej szkoły podstawowej, o ile warunki lokalowe pozwalają.” Szkoły nie zlikwidowano, a wręcz przeciwnie rozpoczęto rozbudowę.

Jak podkreślił Adam Zarzycki, jest to najtrudniejsza jego kadencja, ale mimo to Cedynia postarała się o zawrotną ilość środków finansowych na inwestycje –„ takich pieniędzy jeszcze nigdy nie było”- powiedział Burmistrz. Łączna kwota pozyskanych środków zewnętrznych na inwestycje wynosi około 25 000 000,00 zł. , a budżet gminy na rok 2023 jest zaplanowany na około 48 000 000, 00 zł. Pan Burmistrz dziękował Radnym Rady Miejskiej, że popierają jego pomysły i decyzje, dzięki którym zyskują mieszkańcy.

Na spotkaniu zostały pokazane inwestycje, które gmina wykonuje właśnie za pozyskane środki zewnętrzne, miedzy innymi są to:

 1. Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne, dla osób potrzebujących opieki.
 2. Wieża widokowa – inwestycja zakończona, za która gmina otrzymała wyróżnienie w konkursie „Zabytek zadbany”.
 3. Termomodernizacja Szkoły w Cedyni.
 4. Modernizacja bieżni w Cedyni – inwestycja zakończona.
 5. Budowa świetlicy wiejskiej w Osinowie Dolnym – inwestycja na ukończeniu.
 6. Budowa świetlicy w Siekierkach – inwestycja na ukończeniu.
 7. Budowa ścieżki rowerowej Golice-Żelichów – inwestycja ukończona.
 8. Budowa ścieżki rowerowej Cedynia-Góra Czcibora – inwestycja na ukończeniu.

Burmistrz również poinformował mieszkańców, że są na terenie gminy Cedynia inwestycje, które prowadzą podmioty zewnętrzne:

 1. Most w Siekierkach, gdzie powstała trasa rowerowa i platforma widokowa.
 2. Budowa zabezpieczenia przeciwpowodziowego w miejscowości Piasek.
 3. Prace modernizacyjne na Odrze.
 4. Przebudowa drogi wojewódzkiej w miejscowości Golice wraz z rondem.

Ważną informacją było pokazanie, jak wiele środków pozyskały jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z tzw. funduszy zewnętrznych, jaki jest wkład gminy, oraz jakie gmina ponosi koszty utrzymania jednostek OSP, dla przykładu w 2022 r. była to kwota 592 317,21 zł. W obecnej kadencji zostały zakupione między innymi dwa samochody strażackie dla OSP Czachów i OSP Cedynia. Pan Burmistrz dziękował Druhom Strażakom, że są bardzo aktywni i można na nich liczyć .

Dowiedzieliśmy się również, ile środków zyskaliśmy na różnego rodzaju granty i dofinansowania, w których biorą udział między innymi: sołectwa, stowarzyszenia, Koła Gospodyń Wiejskich, Jednostki OSP. Wnioski na takie dofinasowania są przygotowywane przez pracowników gminy, za co Burmistrz również dziękował. Dziękował także za zaangażowanie wyżej wymienionym organizacjom a także za ich pracę.

Ponieważ spotkały nas również i sytuacje kryzysowe (Covid, wojna w Ukrainie, katastrofa ekologiczna w Odrze – śnięte ryby) Burmistrz dziękował pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedyni za ciężką pracę, którą panie wykonują, aby każdy poszkodowany otrzymał pomoc na czas.

Pan Adam Zarzycki wspomniał również o remontach w tej kadencji, czyli między innymi:

 1. Kamieniczki w Cedyni.
 2. Mural.
 3. Remont Góry Czcibora ( za chwilę rozpocznie się 2 etap remontu).
 4. Remont fontanny na placu Wolności.
 5. Remont dróg – ul. Akacjowa, ul. Zygmuntowska, ul. Chrobrego, ul. Willowa- dokończenie. Drogi Gminne w Piasku i Lubiechowie Dolnym.

Ważną informacją były plany na przyszłość. Z wielką uwagą i zainteresowaniem uczestnicy wysłuchali jak ma wyglądać dalszy rozwój gminy. Plany są ambitne i jak ocenili słuchacze oby się w 100 % spełniły.