Spotkania z radnymi

Terminarz bezpośrednich spotkań radnych Rady Miejskiej w Cedyni z mieszkańcami gminy (zgodnie z § 7 Statutu Gminy Cedynia).