Społecznik w Czachowie

„Budujemy budki lęgowe i karmniki dla ptaków ” to tytuł projektu, który jest realizowany przez KGW Czachów przy współpracy Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Urzędu Miejskiego w Cedyni. W dniu 11.02.2020 r. na Świetlicy Wiejskiej w Czachowie rozpoczęły się pierwsze warsztaty w ramach projektu. Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 4000 zł. Pieniądze z projektu zostały przeznaczone na zakup sprzętu oraz materiałów na przeprowadzenie warsztatów oraz na poczęstunek dla uczestników. Kolejne warsztaty odbędą się w dniu 18.02.2020 r. od godziny 16:00, spotkanie podsumowujące zakończenie warsztatów odbędzie się w Świetlicy wiejskiej w Czachowie w dniu 22.02.2020 r. od godziny 16:00.

W ramach projektu –Społecznik na lata 2019-2021 „Program Marszałkowski” zakupiono sprzęt oraz materiały do przeprowadzenia warsztatów , wyżywienie dla uczestników. Projekt był dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.