SPOŁECZNIK – nowy nabór

Informujemy, że ruszył kolejny nabór wniosków do programu Społecznik 2022-2024. Zapraszamy stowarzyszenia, KGW, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne wspierane przez tzw. Opiekunów oraz Ochotnicze Straże Pożarne z terenu naszej gminy do składania wniosków.

Kwota mikrodotacji, o którą można się starać to 5 tysięcy złotych.

Termin składania wniosków – do 22.04.2024 r.