Spokojna sesja z uchwalonym budżetem

Radni Rady Miejskiej w Cedyni spotkali się na ostatniej w tym roku sesji poświęconej m.in. najważniejszej uchwale – przegłosowaniu budżetu na przyszły rok, nad którym radni pracowali wraz z Burmistrzem i urzędnikami UM od kilku miesięcy. W głosowaniu zdecydowana większość radnych poparła projekt budżetu, za co podziękował Burmistrz Adam Zarzycki.

Budżet na 2020 rok to pierwszy duży krok Adama Zarzyckiego w kierunku nie tylko naprawy finansów gminy, ale skierowania jej na drogę rozwoju. Zastrzyk finansowy do gminnej kasy pochodzący z niedawnej sprzedaży działki w Osinowie Dolnym, według słów Burmistrza, służyć ma finansowaniu (tzw. wkładom  własnym) planowych projektów unijnych realizowany w gminie.

Po sesji Radni wraz z Burmistrzem i gośćmi złożyli sobie wzajemnie i mieszkańcom życzenia świąteczne.