XXIV Sesja Rady Miejskiej w Cedyni – relacja

Ostatnią sesję Rady Miejskiej w Cedyni zaliczyć należy do tych krótkich, typowo technicznych. Jak zwykle sprawnie poprowadził ją Przewodniczący Piotr Głowniak.

Radni zajęli się uchwałami m.in. dotyczącymi sprzedaży działek gminnych, uchwalono Plan Odnowy wsi Osinów Dolny, który niezbędny jest, by móc ubiegać się o pieniądze ze środków unijnych. Na prośbę Radnych Burmistrz udzielił informacji na temat etapu na jakim jest realizacja ścieżek rowerowych. Cedynia staje się wojewódzkim liderem turystyki rowerowej. Obecnie na ukończeniu są prace projektowe ścieżki Cedynia – Osinów Dolny, zbliżają się prace przygotowawcze na dawnym nasypie kolejki wąskotorowej, którym będzie poprowadzona droga. W niedługim czasie będą wycinane drzewa, które rosną na trasie planowanej ścieżki. Tuż przed sesją w gabinecie Burmistrza doszło do podpisania listu intencyjnego między Gminą Cedynia, a Urzędem Marszałkowskim w sprawie budowy ścieżki łączącej Żelichów z Radostowem, co stanowiłoby zamknięcie pętli turystycznej dla tego, niezwykle atrakcyjnego turystycznie regionu naszej gminy. W maju tego roku otwarty zostanie most w Siekierkach z platformą widokową, który będzie już w przyszłym roku fragmentem rowerowej przeprawy przez Odrę i włączy nas w europejski system ścieżek.

Burmistrz poinformował również na sesji o przygotowanej do podpisania umowie w sprawie gazyfikacji Cedyni. Prace ruszyć mają już latem bieżącego roku. Być może już w przyszłym sezonie grzewczym nasze miasto będzie miało lepsze powietrze.