Seniorzy dziękują

W dniu 26.10.2019r. odbył się Gminny Dzień Seniora w świetlicy wiejskiej w Golicach. Seniorzy z całej Gminy Cedynia bawili się przy występach zespołów Czciborzanie i Gama, kabaretu Rufa oraz zespołu muzycznego ze Stargardu.

Zespoły Gama i zespół Czciborzanie pod kierownictwem pani Ewy Kwiecień wystąpili w nowych strojach, które zostały sfinansowane z funduszy unijnych. Ze swoim występem słowno muzycznym zaprezentowało się Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Cedyni. Tradycyjnie nie brakowało zabaw i konkursów z nagrodami w których czynnie brali udział seniorzy. Spotkanie to przygotował COKIS pod kierownictwem pani dyrektor Małgorzaty Karwan. W spotkaniu uczestniczył pan Burmistrz Adam Zarzycki. W spotkaniu brał udział również ponad 90 letni senior pan Jan Czyż z Golic – jeden z najstarszych mieszkańców gminy. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Cedyni dziękuję Organizatorom za mile spędzony czas.

Zdjęcia: Stanisława Kopczyńska