Ścieżka rowerowa Cedynia – Osinów Dolny

Ważny krok w sprawie ścieżki rowerowej Cedynia – Osinów Dolny. Ścieżka rowerowa łącząca Cedynię z Osinowem Dolnym była od lat marzeniem wielu mieszkańców naszej gminy. Od wczoraj te marzenia stają się bardzo realne – 12 września sejmik województwa zachodniopomorskiego podjął uchwałę w sprawie powierzenia gminie Cedynia wybudowania ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 124 prowadzącej do granicy państwa. Droga ta jest niezwykle ruchliwa, prowadząca (w dużej części) starym nasypem kolejowym ścieżka przyczyni się z jednej strony do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców dojeżdżających do pracy w Osinowie Dolnym, ale może też skierować ruch turystyczny do Cedyni, a potem w głąb niezwykle atrakcyjnej turystycznie gminy.

Na podstawie uchwały sejmiku Urząd Gminy będzie mógł rozpocząć prace planistyczne, by do 31 grudnia 2022 zakończyć pierwszy etap przy Górze Czcibora. Podczas obrad sejmiku na sali obecny był burmistrz Cedyni Adam Zarzycki, który od początku swoje kadencji zabiegał o współpracę na tym polu z Urzędem Marszałkowskim i Sejmikiem Zachodniopomorskim. Aktywny lobbing przyniósł efekty – za podjęciem uchwały głosowali wszyscy radni sejmiku, co nie zdarza się często.