Rozporządzenie nr 17/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego

Rozporządzenie nr 17/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego. Uwzględniony został odstrzał na terenie kolejnych 6 obwodów łowieckich, których nie zawarto w rozp. nr 12/2021 z powodu braku odpowiednich danych od zarządców.