Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Dzisiaj rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2020/2021. Z tej okazji, na placu przed szkołą w Cedyni odbył się uroczysty apel, który rozpoczął  tradycyjnie pierwszy dzwonek, po którym wspólnie zaśpiewaliśmy nasz Hymn Narodowy. Wszystkich zgromadzonych przywitała dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Cedyni, Pani Monika Nawrot.

W swoim przemówieniu Pani Dyrektor nawiązała do 81. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, która jak wiemy wybuchła właśnie 1 września. Uczciliśmy to wydarzenie minutą ciszy.

Po wystąpieniu Pani Dyrektor głos zabrał gospodarz naszej gminy, Burmistrz Adam Zarzycki, który jest zawsze obecny na inauguracji roku szkolnego. Pan burmistrz przywitał z radością wszystkich uczniów i z optymizmem mówił o zajęciach dydaktyczno – wychowawczych, już stacjonarnych, w naszej szkole, przypominając o przestrzeganiu zasad, jakie opracowało dla szkół Ministerstwo Edukacji Narodowej, przy współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Pan Burmistrz wręczył także list gratulacyjny Panu Adamowi Fedorowiczowi z okazji jubileuszu 35. lecia pracy.

Po uroczystym apelu uczniowie udali się z nauczycielami do wyznaczonych klas.