Rolnictwo dla środowiska – środowisko dla rolnictwa

Na prośbę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowej Stacji Chemiczno – Rolniczej publikujemy ulotkę „Rolnictwo dla środowiska – środowisko dla rolnictwa” przedstawiającą problem zakwaszenia gleb i jego skutki dla środowiska oraz przypominającą o Ogólnopolskim programie regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie.