Rodziła się w bólach… jest piękna, nowa i nowoczesna!

Mowa oczywiście o świetlicy wiejskiej w Osinowie Dolnym. 24 listopada Adam Zarzycki -burmistrz Cedyni, Zdzisław Tondel- Radny RM w Cedyni, Andrzej Szwałek- Sołtys Sołectwa Osinów Dolny, Ksiądz Dziekan Michał Kostrzewa i 8-letni Jakub Stefanowicz- może przyszły burmistrz Cedyni, dokonali oficjalnego otwarcia nowo wybudowanej świetlicy dla Mieszkańców Sołectwa Osinów Dolny.

Po przecięciu wstęgi, gości i mieszkańców przywitała zastępca burmistrza Małgorzata Karwan, Ksiądz Dziekan poświęcił obiekt i pobłogosławił uczestników.

Kolejny miły akcent, to podziękowania, które otrzymał wykonawca Pan Krzysztof Krupski- P.W. KRONEX i Pan Czesław Skwirzyński- inspektor nadzoru, z rąk burmistrza Cedyni.

Pan Zdzisław Tondel – Radny i Pan Andrzej Szwałek- Sołtys w pięknych słowach wdzięczności w imieniu Mieszkańców Osinowa Dolnego, podziękowali Panu burmistrzowi Adamowi Zarzyckiemu za dotrzymanie obietnicy, spełnienie marzeń Mieszkańców i upór, który doprowadził do wybudowania miejsca spotkań w Osinowie Dolnym.

To prawda, że dzięki konsekwencji i umiejętnościom pozyskiwania środków tzw. zewnętrznych, burmistrz w tej tylko kadencji, mimo pandemii, inflacji i innych trudności wybudował dwie świetlice wiejskie. Kolejne otwarcie świetlicy w Siekierkach 16- grudnia. Mamy ścieżkę rowerową od Cedyni do Góry Czcibora, kolejna ścieżka została wybudowana i oddana od Żelichowa do Golic. Ale również dzięki staraniom pana burmistrza jest obecnie budowana wiata edukacyjna- miejsce spotkań dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w Piasku przy szkole z funduszy Lasów Państwowych. Pani dyrektor Róża Kozieł również bardzo dziękowała burmistrzowi za ten prezent dla Piasku. Zostały zrealizowane dwa projekty i odnowiliśmy Górę Czcibora, obecnie burmistrz stara się o kolejne fundusze na doprowadzenie wody i innych niezbędnych elementów infrastruktury właśnie pod Górę Czcibora. To tylko kilka przykładów, bo jest ich mnóstwo, za które dziękował Osinów Dolny niezawodnemu gospodarzowi Gminy Cedynia.

Na zakończenie części oficjalnej wystąpiły dwie wokalistki Wanessa Zgórska i Kamila Rączkowska, którym pięknie dziękujemy. Zabawę taneczną poprowadził zespół „Niespodzianka”, również dziękujemy.

Organizatorzy dziękują sponsorom i darczyńcom: Panu Zdzisławowi Tondel, Panu Andrzejowi Szwałkowi, Panu Mirosławowi Ludwiczakowi, Państwu Barbarze i Władysławowi Edelmuller, Radzie Sołeckiej i wszystkim tym, którzy włączyli się w organizację otwarcia świetlicy.

Organizatorzy

« z 2 »