Remont wieży widokowej w Cedyni (część V)

Ostatni kwartał roku 2020 to intensywne prace wykończeniowe przy wieży widokowej w Cedyni, w ramach działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 

W okresie październik- listopad 2020 roku wykonano posadzkę dolnego tarasu, wykonano i zamontowano nowe stopnie dębowe wewnątrz wieży oraz dostarczono i zamontowano tablice aluminiowe na terenie działki przed zabytkiem.

Kolejnym etapem będzie monitoring obiektu i związane z tym prace ziemne i geodezyjne.  Niestety planowane jeszcze w tym roku otwarcie wieży widokowej napotyka na swojej drodze problemy, a sytuacja epidemiologiczna w kraju nie ułatwia zadania.  Mimo wszystko zakończenie prac planowane jest na koniec bieżącego roku. Dołączone zdjęcia, wykonane przez pracownika Urzędu Miejskiego w Cedyni, ukazują postępy prac przy zabytku.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 zgodnie z zawartą dnia 21 maja 2019 roku w Cedyni umową o dofinansowanie Projektu „Remont wieży widokowej w Cedyni” Nr RPZP.09.03.00-32-0009/18-00.

rewitalizacja_logosy