Remont wieży widokowej w Cedyni (część IV)

Prace przy rewitalizowanym zabytku, którym jest wieża widokowa w Cedyni, w ramach działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 pomału dobiegają końca.

Wykonana została elewacja trzonu wieży. Trwają prace wewnątrz wieży, do tej pory dokonano dezynfekcji ścian i stropu, dokonywana jest naprawa powierzchni murów, spoinowane są mury i sklepienia gładkie z cegły zabytkowej, uzupełniane są kitem mineralnym drobne ubytki, zdemontowano stopnie drewniane. Odtwarzany jest chodnik od ulicy Kościuszki. Na terenie działki układane są kable pod wykonanie iluminacji świetlnej i monitoringu obiektu. Dokonano montażu słupów oświetleniowych i opraw oświetlenia zewnętrznego na słupach. W kolejnym etapie planowany jest między innymi zakup i montaż tablic informacyjnych na terenie od strony ulicy Kościuszki.

Od czasów swojego powstania wieża jest główną atrakcją turystyczną Cedyni. Górująca na miastem sprawia, iż jest ona z daleka widoczna i stanowi jeden z charakterystycznych akcentów krajobrazu Cedyni i jej okolic. Realizowany projekt zakłada wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Cedynia, co pociągnie ze sobą zwiększone zapotrzebowanie na usługi turystyczne i około turystyczne, takie jak gastronomia, czy baza noclegowa. Liczymy, że powyższe przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy, a tym samym spadku bezrobocia na obszarze rewitalizacji.

Bieżąca sytuacja epidemiologiczna w kraju nie ułatwia Nam zadania, pojawiają się problemy np. związane z opóźnionymi dostawami materiałów budowlanych. Mimo wszystko zakończenie prac planowane jest na koniec bieżącego roku. Dołączone zdjęcia, wykonane przez pracownika Urzędu Miejskiego w Cedyni, ukazują postępy prac przy zabytku.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 zgodnie z zawartą dnia 21 maja 2019 roku w Cedyni umową o dofinansowanie Projektu „Remont wieży widokowej w Cedyni” Nr RPZP.09.03.00-32-0009/18-00.

rewitalizacja_logosy