Remont wieży widokowej w Cedyni (część 6)

Dnia 23 grudnia 2020 roku dokonano odbioru prac przy wieży widokowej w Cedyni, w ramach działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Zakończono prace remontowe przy trzonie wieży widokowej, zagospodarowaniu terenów wokół wieży, tj. dojścia od ulicy cmentarnej oraz od ulicy T. Kościuszki. Zamontowano tablice informacyjne, tablicę inskrypcyjną, tablicę z herbem i orła na kuli. Zakończyły się również wszelkie prace geodezyjne, elektryczne oraz uruchomiono system monitoringu. W ramach robót budowlanych zajęto się również gospodarką drzewostanem na nieruchomości. W tej chwili pozostaje jedynie pielęgnacja gwarancyjna trawnika i nasadzeń.

rewitalizacja_logosy

Oficjalne otwarcie wieży widokowej planuje się na I półrocze 2021 roku, wszystko w zależności od panujących warunków atmosferycznych. Przypominamy, iż objęta przedmiotowym projektem wieża widokowa będzie miejscem międzypokoleniowej integracji społecznej mieszkańców. Mieszkańcy, w tym także osoby zagrożone wykluczeniem społecznym będą mogły bezpłatnie odwiedzić wieżę widokową oraz spędzić czas na świeżym powietrzu na terenie wokół niej. Przy wieży organizowane będą mogły być wydarzenia historyczne oraz społeczne (np. festyny), dostępne dla wszystkich mieszkańców. Na terenie wokół wieży widokowej w ramach projektu komplementarnego planowane są organizacje targów pracy oraz spotkań z pracodawcami, przeznaczonymi dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy, które są szczególnie zagrożone wykluczeniem społecznym. Działania te organizowane w atrakcyjnej i bezpiecznej przestrzeni wokół wieży widokowej umożliwią osobom bezrobotnym, poszukującym pracę, które są szczególnie narażone na wykluczenie społeczne bezpośredni kontakt z pracodawcami, co przyczyni się do ich aktywizacji a także ułatwi znalezienie pracy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 zgodnie z zawartą dnia 21 maja 2019 roku w Cedyni umową o dofinansowanie Projektu „Remont wieży widokowej w Cedyni” Nr RPZP.09.03.00-32-0009/18-00.