Remont Pomnika „Polskiego Zwycięstwa nad Odrą”

Gmina Cedynia podpisała umowę dotyczącą dofinansowania zadań w ramach programu rządowego Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju, ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzięki dofinansowaniu zrealizowane zostało zadanie pn. Remont Pomnika „Polskiego Zwycięstwa nad Odrą” z jego otoczeniem w Rejonie Pamięci Narodowej. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 438 500 zł brutto, w tym 298 720 złotych dofinansowania z MKiDN.

W ramach dofinansowania udało się odrestaurować schody prowadzące do orła i mury w otoczeniu pomnika. Wykonawca zadania firma DANKOM, przeprowadziła również renowację dwóch tablic pamiątkowych, mozaiki na murze oraz przełożenia podestu górnego kostką.

Remont pomnika „Polskiego Zwycięstwa nad Odrą” oraz jego otoczenia pozwolił na poprawienie walorów estetycznych najbardziej rozpoznawalnej atrakcji turystycznej gminy Cedynia oraz bezpieczeństwa turystów odwiedzających to miejsce. Dbanie o charakterystyczne zabytki na szlaku Pamięci Narodowej rzutuje na ich trwałość i możliwość użytkowania przez kolejne pokolenia.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Góra Czcibora
Mozaika pod Górą Czcibora