Remont drogi w Lubiechowie Dolnym

Trwa remont odcinka drogi gminnej, gruntowej, wewnętrznej w miejscowości Lubiechów Dolny, który ułatwi mieszkańcom dojazd do ich posesji. Remont obejmuje roboty pomiarowe, wykonanie koryta, zebranie humusu, profilowanie i wyrównanie na długości 440 m², wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego lub destruktu oraz potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją i grysem bazaltowym. Prace wykonuje firma S – PROBUD ze Stargardu. Remont ma potrwać do 30.10.2020 r.

Remont odcinka drogi gruntowo – gminnej wewnętrznej w miejscowości Lubiechów Dolny