Relacja z IX Sesji Rady Miejskiej w Cedyni

W ubiegły czwartek 18 lipca br. odbyła się IX sesja Rady Miejskiej w Cedyni, na której Radni zajęli się głównie sprawami bieżącymi i technicznymi, m.in. zatwierdzeniem przetargów działek, regulaminem wyboru i zasięgnięciem opinii o kandydacie na ławnika, rozpoczęto prace nad projektem termomodernizacji Zespołu Szkół w Cedyni. Sesja przebiegła bardzo sprawnie – goszczący na niej radny powiatowy Wojciech Długoborski żartobliwie określił ją nawet jako „monotonną”.

Na początku burmistrz Adam Zarzycki wraz z przewodniczącym Rady Piotrem Głowniakiem wręczyli przedstawicielom Komisariatu Policji w Cedyni „cichego stróża” – fotopułapkę, która posłuży do monitorowania miejsc szczególnie narażonych na akty chuligaństwa oraz nowoczesny alkotest z drukarką. Mamy nadzieję, że urządzenia w rękach naszych miejscowych funkcjonariuszy pozwolą na wyeliminowanie szkodliwych zachowań z przestrzeni publicznej.

Burmistrz wraz z przewodniczącym przywitali też oficjalnie na sesji i pogratulowali wyboru nowej pani sołtys z Orzechowa – Agnieszkę Fedorowicz. Po wielu perturbacjach miejscowość doczekała się energicznego sołtysa i mamy nadzieję na realizację wszystkich zamierzeń i planów.

IX Sesja Rady Miejskiej w Cedyni
IX Sesja Rady Miejskiej w Cedyni