Rekrutacyjne postępowanie uzupełniające w szkole i przedszkolu

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni przypomina, że na podstawie zarządzenia nr 18/2020 burmistrza Cedyni z 31 stycznia 2020 r. przeprowadzone zostanie rekrutacyjne postępowanie uzupełniające.

W dniach od 6 do 13 lipca 2020 r. można składać wnioski o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego oraz do klasy I wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Dokumenty można pobierać ze strony internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni https://spcedynia.edupage.org/text/?text=text/text18&subpage=1 w zakładce „REKRUTACJA 2020 ”.

Wnioski dostępne są również w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Sekretariat szkoły czynny jest od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do 15.00, tel. 91 41 44 017.