Rekrutacja – Szkoła w Cedyni

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA/ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO/ KLASY I NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Rekrutacja do Przedszkola Miejskiego w Cedyni

14 lutego – 28 lutego 2022 r. – DEKLARACJE KONTYNUACJI składają rodzice dzieci z terenu gminy Cedynia, które uczęszczały do przedszkola w roku 2021/22 – deklaracje zostały przekazane zainteresowanym rodzicom w przedszkolu

1 marca – 25 marca 2022 r. – WNIOSKI składają rodzice kandydatów urodzonych w latach 2017-2019 z terenu gminy Cedynia

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Cedyni

1 marca – 25 marca 2022 r. – WNIOSKI składają rodzice kandydatów (rocznik 2016) z obwodu Szkoły Podstawowej im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Cedyni

Zapisy do klasy 1 Szkoły Podstawowej im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Cedyni

1 marca – 25 marca 2022 r. – składanie wniosków o przyjęcie do klas I Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2022/2023 – kandydaci z obwodu i spoza obwodu .

Weryfikacja wniosków kandydatów spoza obwodu szkoły nastąpi w terminie rekrutacji uzupełniającej.

UWAGA! Rekrutacja uzupełniająca do przedszkola i oddziałów przedszkolnych będzie prowadzona w terminie 1 czerwca – 30 czerwca 2022 r. w przypadku wolnych miejsc w Przedszkolu Miejskim w Cedyni (dla dzieci zamieszkałych poza gminą Cedynią) i oddziale zerowym w szkole podstawowej (dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej w Cedyni). Przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego następuje w sytuacji zakwalifikowania dziecka przez komisję rekrutacyjną, następnie potwierdzenia przez rodziców woli zapisu.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji , informacje oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni: https://spcedynia.edupage.org/ w zakładce „REKRUTACJA 2022”.

https://spcedynia.edupage.org/a/rekrutacja-2022

Wnioski dostępne są również w przedsionku ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO.

Wypełnione wnioski należy składać, wrzucając do skrzynki podawczej znajdującej się w przedsionku szkoły lub przesyłając na adres email: sekretariat@spcedynia.pl oraz za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Zespół Szkolno- Przedszkolny w Cedyni, ul. Mieszka I 21 , 74-520 Cedynia

W razie pytań/ wątpliwości proszę dzwonić: sekretariat szkoły czynny jest od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do 15.00, tel. 91 4144 017.