Rekrutacja 2021

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego informuje o terminach rekrutacji:

Rekrutacja do Przedszkola Miejskiego w Cedyni

  1. 19 lutego – 28 lutego 2021 – rodzice dzieci z terenu gminy Cedynia, które uczęszczały do przedszkola w roku 2020/21 składają deklaracje kontynuacji – druki zostaną przekazane w przedszkolu
  2. 1 marca- 26 marca 2021 – WNIOSKI SKŁADAJĄ RODZICE kandydatów z roczników 2018- 2016 z terenu gminy Cedynia (dzieci, które do tej pory nie uczęszczały do przedszkola)
    Rekrutacja uzupełniająca
  3. 1 czerwca – 11 czerwca 2021 – WNIOSKI SKŁADAJĄ RODZICE kandydatów spoza gminy Cedynia również tych, którzy uczęszczali do przedszkola w roku 2020/2021 – postępowanie uzupełniające

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych (tzw. oddziały 0) w Szkole Podstawowej im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Cedyni

  1. 1 marca- 26 marca 2021 r. – WNIOSKI SKŁADAJĄ RODZICE kandydatów (rocznik 2015) z obwodu Szkoły Podstawowej im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Cedyni

Rekrutacja uzupełniająca

  1. 1 czerwca -11 czerwca 2021 – WNIOSKI SKŁADAJĄ RODZICE kandydatów spoza obwodu Szkoły Podstawowej im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Cedyni – postępowanie uzupełniające

Zapisy do klasy 1 Szkoły Podstawowej im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Cedyni

  1. 1 marca – 26 marca 2021 r. – składanie wniosków o przyjęcie do klas I Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2020/2021 – kandydaci z obwodu i spoza obwodu

Rekrutacja uzupełniająca

  1. 1 czerwca-11 czerwca 2021 – postępowanie uzupełniające dotyczy wniosków kandydatów spoza obwodu

Dokumenty można pobierać ze strony internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni https://spcedynia.edupage.org/ w zakładce „REKRUTACJA 2021 ”.

Wnioski dostępne będą również w przedsionku ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO

Wypełnione wnioski należy składać wrzucając do skrzynki podawczej znajdującej się w przedsionku szkoły lub przesyłając na adres e-mail sekretariat@spcedynia.pl , bądź pocztą tradycyjną na adres Zespół Szkolno- Przedszkolny w Cedyni, ul. Mieszka I 21 74-520 Cedynia .

W razie pytań/wątpliwości proszę dzwonić: sekretariat szkoły czynny jest od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do 15.00 tel. 91 4144 017.

Monika Nawrot
Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Cedyni