RAPORT Z KONSULTACJI Z MIESZKAŃCAMI GMINY CEDYNIA W PRZEDMIOCIE ZMIANY GRANIC ADMINISTRACYJNYCH MIASTA CEDYNIA

W związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Cedyni Nr XXV/223/2021 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Cedynia w przedmiocie zmiany granic administracyjnych miasta Cedynia, w dniu 8 czerwca 2021 r. Zarządzeniem Nr 101/2021 Burmistrz Cedyni ogłosił przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Gminy Cedynia z ograniczeniem do mieszkańców miasta Cedynia, mieszkańców sołectwa Radostów i mieszkańców sołectwa Osinów Dolny oraz właścicielami nieruchomości terenów proponowanych do przeprowadzenia zmiany granic administracyjnych miasta Cedynia, polegającej na włączeniu części obrębu geodezyjnego Radostów i części obrębu geodezyjnego Osinów Dolny.

Konsultacje trwały od 21 czerwca 2021 roku do 21 lipca 2021 roku. Wyniki konsultacji z mieszkańcami w podziale na jednostki pomocnicze gminy uwzględniające liczbę osób uprawnionych do głosowania, liczbę osób, które wzięły udział w konsultacjach oraz liczbę głosów oddanych popierających, przeciwnych i wstrzymujących się prezentujemy poniżej

CEDYNIA

 1. Liczba osób uprawnionych do głosowania: 1240 OSÓB
 2. Liczba osób, które wzięły udział w konsultacjach: 19 OSÓB
 3. Liczba głosów oddanych popierających: 18 OSÓB
 4. Liczba głosów oddanych przeciwnych: 1 OSOBA
 5. Liczba głosów oddanych wstrzymujących się: –

RADOSTÓW

 1. Liczba osób uprawnionych do głosowania: 135 OSÓB
 2. Liczba osób, które wzięły udział w konsultacjach: 1 OSOBA
 3. Liczba głosów oddanych popierających: 1 OSOBA
 4. Liczba głosów oddanych przeciwnych: –
 5. Liczba głosów oddanych wstrzymujących się: –

OSINÓW DOLNY

 1. Liczba osób uprawnionych do głosowania: 168 OSÓB
 2. Liczba osób, które wzięły udział w konsultacjach: 1 osoba
 3. Liczba głosów oddanych popierających: 1 głos
 4. Liczba głosów oddanych przeciwnych: –
 5. Liczba głosów oddanych wstrzymujących się: –

PONADTO WPŁYNĘŁO 6 GŁOSÓW POPIERAJĄCYCH ZMIANĘ, SPOZA TERENU OBJĘTEGO KONSULTACJAMI BĘDĄCYCH WŁAŚCICIELEM NIERUCHOMOŚCI.