Przypominamy o naszej sondzie

Do piątku trwa głosowanie w naszej sondzie dotyczącej pomnika na Placu Wolności w Cedyni. Towarzystwo Miłośników Ziemi Cedyńskiej proponuje przeniesienie istniejącego monumentu i postawienie uniwersalnego pomnika nawiązującego do idei wolności, druga propozycja wprowadza tylko kosmetyczne zmiany – wymianę orderu Krzyża Grunwaldu na Orła i zmianę tablicy. Zagłosować można tradycyjnie – karty do głosowania są w Muzeum Regionalnym w Cedyni, albo elektronicznie, na profilu Gminy na Facebooku.