Przygotowania do obchodów Święta Szkoły w Cedyni

Przez cały tydzień uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni przygotowują się do obchodów Święta Szkoły, które odbędzie się 21.04.2023 r. Tego dnia młodzież ze starszych klas weźmie udział w bloku profilaktycznym pod hasłem „Zdrowo żyjemy” oraz ćwiczeniach w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkołę odwiedzi Michał Dworczyk – dyrektor Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej i Muzeum Pamiątek Wojsk Inżynieryjnych w Gozdowicach, by wygłosić prelekcję o historii naszych ziem. Uczniowie będą mieli również okazję obejrzeć wystawę mundurów wojskowych i uczestniczyć w grze dydaktycznej. Zorganizowana zostanie również wystawa „Gmina Cedynia oczami dziecka” -czyli prace konkursowe uczniów cedyńskich szkół.

Każdego dnia w tym tygodniu, w trakcie zajęć lekcyjnych, zostały wplecione dodatkowe aktywności i zadania związane z cedyńską szkołą i jej patronem, dla uczniów przedszkola oraz młodszych klas. W poniedziałek mieli lekcję plastyki w terenie. Dzieci wykonywały prace plastyczne na temat swojej szkoły i stworzyły wystawę pn. „Moja szkoła, moje przedszkole marzeń”.

We wtorek wykonywane były kotyliony okolicznościowe z nazwą szkoły.

Dziś, tj. w środę, uczniowie doskonalili piosenkę tematyczną, związaną z obchodami Święta Szkoły.

Na czwartek zaplanowane jest spotkanie z żołnierzem. Uczniowie będą mieli okazję wysłuchać historii naszych ziem z czasów II wojny światowej.

W piątek odbędzie się wycieczka dla klas I-III na Most Europejski do Siekierek, gdzie odbędą się zajęcia edukacyjne w związku z 78. rocznicą forsowania Odry przy współpracy z dyrektorem Muzeum Regionalnego w Cedyni Michałem Potapińskim.

Następnie przewidziany jest piknik pod Górą Czcibora, przygotowany dla dzieci przy współpracy z COKIS i Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Tegoroczne obchody Święta Szkoły odbywają się aktywnie i kreatywnie.