Przekazanie wozów bojowych dla OSP

23.03.2023 r. w Chojnie odbyło się ważne wydarzenie. Gmina Cedynia wspólnie z gminą Chojna zorganizowały uroczysty apel, podczas którego oficjalnie zostały przekazane wozy bojowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Czachowa i z Chojny.

W uroczystości brali udział znamienici goście: poseł na sejm Leszek Dobrzyński, poseł na sejm Artur Szałabawka, prezes WFOŚiGW Marek Subocz, Regionalny Dyrektor Lasów Państwowych w Szczecinie Andrzej Szelążek, Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki nadbrygadier Jarosław Tomczyk, zastępca burmistrza Gryfina Paweł Nikitiński, przedstawiciele Lasów Państwowych, komendant powiatowy PSP st.bryg. Piotr Juzyszyn, druhny i druhowie z OSP Czachów, Chojna i Mętno, a przede wszystkim władze gmin Cedynia i Chojna – burmistrz Cedyni Adam Zarzycki, przewodniczący Rady Miejskiej w Cedyni Piotr Głowniak oraz burmistrz Chojny Barbara Rawecka.

Burmistrz Cedyni wręczył jednostce z Czachowa prezent w postaci lancy gaśniczej. Jest to specjalistyczny sprzęt służący do gaszenia pożarów kominów. W ostatnim czasie strażacy z gminy Cedynia przeszli szkolenie z użyciem takiego sprzętu, który został wcześniej zakupiony również przez gminę Cedynia dla OSP Osinów Dolny.

Strażacy wręczyli podziękowania zgromadzonym gościom, którzy byli fundatorami zakupionych wozów bojowych.

Gratulujemy druhnom i druhom OSP Czachów determinacji i wytrwałości w dążeniu do realizacji założonych celów.